Vagoni za prah

Ti vagoni se uporabljajo za blago, ki je tako drobnozrno, da ni sipko in gravitacijsko raztovarjanje ni mogoče.

Več informacij

Informativni listi/tip vagona Navodila za uporabo
Uacns

Uacns 3181 9326 GATX

Ucs

Ucs 2181 9326 GATX