Вагони за прахови товари / цистерни

Тези вагони се използват за товари, които са толкова фино зърнести, че не могат да бъдат изсипани и поради това гравитационното разтоварване е невъзможно.

Повече информация

Информационни листи / Конструкция на вагоните Упътвания за употреба
Uacns

Uacns 3181 9326 GATX

Ucs Ucs 2181 9326 GATX