Pokriti vagoni

Pokriti tovorni vagoni se prednostno uporabljajo za prevoz kosovnega tovora in tovora v razsutem stanju, ki ga je treba zaščititi pred vremenskimi vplivi, izgubo ali krajo.

Želite izvedeti več o naših vagoni?

Potem si oglejte prvi pregled v našem Fleet-Clip "H Wagon". Vse podrobnosti, ki se nanašajo na posamezne vagone, najdete spodaj v navodilih za uporabo in informativnih listih.

*Po umirjanju hrupa