Vozy pro práškové hmoty

Tyto vozy se používají pro náklad, který je tak jemnozrnný, že není sypký a tudíž není možná gravitační vykládka.

Více informací

Factsheets / konstrukce vagonů Návody k obsluze
Uacns

Uacns 3181 9326 GATX

Ucs

Ucs 2181 9326 GATX