Vagoni za praškasti teret

Ovi vagoni se koriste za robu koja je toliko sitnozrnata da ne može curiti, pa samim time nije moguć istovar uz pomoć gravitacije.

Više informacija

Factsheets / Izvedba vagona Upute za korištenje
Uacns

Uacns 3181 9326 GATX

Ucs

Ucs 2181 9326 GATX