TransNET – your cargo, our logistics solutions

Melnik Hamburg/Bremerhaven

TransFER Melnik–Hamburg/Bremerhaven

Naša svakodnevna linija TransFER omogućava direktnu vezu od Češke do luka Hamburg, odnosno Bremerhaven, čvorišta na Sjeveru za međunarodne transporte.

Vaše prednosti

 • Svakodnevna direktna linija između Melnika i Hamburga
 • Fiksni vozni red
 • Atraktivna tranzitna vremena
 • Noćna željeznička linija od/do gradova Prerov, Paskov ili Brno
 • Prijevoz kamionom u Češkoj, kao i preuzimanje/predaja praznine
 • Linije prema ostalim terminalima u Češkoj i Slovačkoj

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošalji e-majl

Petr Nejedly
TransFER Manager
+420 601 368 514
Pošalji e-majl

Legenda

 • TransFER
 • TransFER
 • Stop
 • Multimodalni transport
 • Željeznički transport
 • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET