TransNET – your cargo, our logistics solutions

Paskov Gdansk

TransFER Paskov–Gdansk

Naš non-stop TransFER između Paskova i Gdanjska jedina je izravna veza iz regija Moravske i Sjeverne Slovačke do jedne od glavnih evropskih luka, baltičke luke Gdanjsk, s prolaznim vremenom od samo 18 sati. Idealni parametri koridora omogućavaju kapacitete posebno za teške kontejnere. Ne samo direktne brodske veze sa Dalekim istokom sa sličnim tranzitnim vremenima poput Hamburga, već i druge veze sa Skandinavijom su prednosti morske luke Gdanjsk.

Vaše prednosti

  • Direktna linija između Paskova Gdanska
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošalji e-majl

Petr Nejedly
TransFER Manager
+420 601 368 514
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET