TransNET – your cargo, our logistics solutions

Verona Kassel

TransFER Verona–Kassel

Ta TransFER za celinske blagovne tokove povezuje pomembne gospodarske regije Italije z industrijsko lokacijo Kassel in Severni Hessen. Pri tem se zabesljivo in čuinkovito transportirajo kontejnerji in prikolice z žerjavom. Na ta način pomembno prispevamo k preusmeritvi prometa na železnico vzdolž osi Brenner in k razbremenitvi tranzitnega prometa na Tirolskem.

Vaše prednosti

  • Neposredna povezava iz Verone v Kassel in nazaj
  • Fiksni vozni red
  • Privlačni tranzitni časi

Vaš kontakt

Customer Service / Booking
Pošlji e-pošto

Markus Redl
TransFER Manager
+43 664 6178516
Pošlji e-pošto

Rafi Papo
Segment Manager Continental
+43 664 6174055
Pošlji e-pošto

Legenda

  • TransFER
  • Izbrani TransFER
  • Postanek
  • Intermodalno
  • Vagonska pošiljka
  • Oprtni vlak (RoLa)

Lokacije

Frekvenca odhodov / teden

Terminal Habor Station Rolling Road Intermodal Warehouse Wagonload Station (Circle) From To Individual departure and arrival List Search Reload Filter