TransNET – your cargo, our logistics solutions

Vienna Hamburg/Bremerhaven

TransFER Vienna–Hamburg/Bremerhaven

Našom TransFER linijom omogućavamo direktnu vezu između glavnog grada Austrije do luka Bremerhaven, odnosno Hamburg, čvorišta na Sjeveru za međunarodne transporte. Time je istovremeno omogućena direktna veza sa cijelom Centralnom i Jugoistočnom Europom.

Vaše prednosti

  • Direktna veza između Beča i Bremerhavena/Hamburga
  • Fiksni vozni red
  • Atraktivna tranzitna vremena
  • Linije prema terminalima u Austriji

Vaš kontakt

Customer Service / Booking Import
Pošalji e-majl

Customer Service / Booking Export
Pošalji e-majl

Lukas Bernard
Segment Manager Maritime
+420 606 654101
Pošalji e-majl

Legenda

  • TransFER
  • TransFER
  • Stop
  • Multimodalni transport
  • Željeznički transport
  • Transport kamiona vozom (ROLA)

Lokacije

TransNET