Общи условия за ползване на уебсайтове на Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG и мажоритарни дъщерни дружества)

Препоръчваме Ви да прочетете тези условия за ползване внимателно и в тяхната цялост.

1. Приложимост и обхват

Използването на уебсайтовете, предлагани от Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG и мажоритарни дъщерни дружества) и всички данни, информация и услуги, достъпни чрез уебсайтовете, с изключение на услугите, които са предмет на отделни споразумения, е разрешено единствено на основание от тези условия.

Тези Общи условия могат да бъдат допълвани, изменяни и заменяни с допълнителни условия в отделни случаи.

Със започването на използване на уебсайт се приема валидността на тези общи условия за ползване в съответната им версия..

2. Уебсайтове

Ние съхраняваме на нашите уебсайтове различни данни, информация и приложения, достъпни за извличане и изтегляне.

Ние имаме право да спрем работата на нашите уебсайтове изцяло или частично по всяко време. Ние също така не поемаме никаква отговорност за непрекъснатата наличност на нашите уебсайтове.

Някои области или услуги на нашите уебсайтове може да са защитени с парола. Следователно в някои случаи достъпът до тези страници е възможен само в интерес на сигурността на бизнеса, ако се регистрирате предварително. Въпреки това, няма законово изискване за регистрация.

Ние изрично си запазваме правото да подлагаме и до този момент достъпни уебсайтове на задължение за предварителна регистрация.

Уебсайтове на трети страни (хипервръзки)

Нашите уебсайтове може да съдържат хипервръзки към уебсайтове на трети страни.

Ние не носим отговорност за съдържанието на тези уебсайтове, тъй като това не е съдържание, предоставено от нас.

3. Право на ползване

Използването на съдържанието, предоставено на нашите уебсайтове, е предмет на тези правила и условия в съответната им валидна версия.

Всякакви отделно договорени условия за ползване или лиценз имат предимство пред настоящите Общи условия за ползване.

Цялото съдържание, предоставено на уебсайта, е защитено от авторското право и, ако е приложимо, от закона за търговските марки и, освен ако не е посочено друго, е предназначено само за лична, некомерсиална употреба.

По-специално, данни, информация, приложения, имена на марки, изображения и друго съдържание не могат да бъдат обработвани, променяни, копирани, модифицирани, допълвани, възпроизвеждани, изпълнявани, разпространявани, продавани, отдавани под наем, заемани или по какъвто и да е друг начин предоставяни или използвани без нашите предварително писмено съгласие.

Всяка друга (особено търговска) употреба без предварителното съгласие на оператора или съответния носител на правата не е разрешена.

Освен изрично предоставените права за използване, на потребителя не се предоставят никакви лицензи или каквито и да било други права, по-специално върху името на фирмата, върху права върху индустриална собственост (марки, полезни модели или патенти) и върху авторски права.

Ако Вие, като потребител, депозирате идеи и предложения на нашите уебсайтове, ние имаме право да ги използваме безплатно.

4. Задължения на потребителя

Като потребител Вие сте задължени, когато или чрез използването на нашите уебсайтове

  1. да не нарушавате обичайното благоприличие с Вашето потребителско поведение;
  2. да не ги използвате за незаконни цели;
  3. да не нарушавате нашите права върху индустриална собственост, авторски права или други права на собственост;
  4. да не предавате никакво съдържание с вируси, по-специално троянски коне или други програми, които могат да увредят софтуера;
  5. да не въвеждате, запазвате или изпращате хипервръзки или съдържание, за които нямате разрешение да изпратите, особено ако тези хипервръзки или съдържание нарушават задълженията за поверителност или са незаконни, или ако те разпространяват реклами или нежелани имейли (спам), фалшиви предупреждения за вируси, неизправности и т.н., или насърчават участие в лотарии, пирамидални схеми, верижни писма, пирамидални схеми и подобни кампании.

Ние имаме право да блокираме достъпа до нашите уебсайтове по всяко време, особено ако Вие като потребител нарушите настоящите Общи условия за ползване или други специални споразумения.

5. Отговорност / Гаранция

Ако данните, информацията и приложенията са предоставени от нас безплатно, отговорността за дефекти в качеството и правото на собственост е изрично изключена, освен ако не може да се докаже умишлено или измамно поведение от наша страна.

Отговорността в случаи, различни от посочените по-горе, изисква доказано умишлено или грубо небрежно поведение от наша страна. По принцип отговорността от наша страна за непреки щети, последващи щети или пропуснати ползи, както и за всяка загуба или промяна на данни и информация е изключена. Отговорност за телесна повреда съществува в случай на лека небрежност.

Ние също така не поемаме отговорност за коректността, липсата на грешки, свободата от права на собственост и авторски права на трети страни, пълнотата и/или използваемостта и постоянната наличност на уебсайтовете.

Въпреки че се стремим да поддържаме нашите уебсайтове и тяхното съдържание свободни от злонамерен софтуер, ние не гарантираме липса на злонамерен софтуер. Преди да използвате и изтеглите данни или информация, Вие като потребител трябва сами да предприемете необходимите защитни мерки, като например настройка на съответните предпазни мерки за сигурност.

6. Услуги за уеб анализи

Нашите уебсайтове използват Piwik. Това е така наречената услуга за уеб анализ. Piwik използва така наречените „бисквитки“, които са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и ни позволяват да анализираме използването на уебсайта. За тази цел информацията за употребата, генерирана от бисквитката (включително вашия съкратен IP адрес), се предава на нашия сървър и се съхранява за целите на анализа на употребата, който служи за оптимизиране на нашия уебсайт. Вашият IP адрес незабавно се анонимизира по време на този процес, така че не е възможно да се правят заключения за Вашата личност.

Данните и информацията, генерирани от бисквитките за използването на нашите уебсайтове, не се предават на трети страни.

Можете да предотвратите използването на бисквитки, като настроите съответно софтуера на браузъра си. В този случай е възможно да не могат да се използват в пълна степен всички функции на нашия уебсайт.

Ако не сте съгласни със съхранението и оценката на данни във връзка с Вашето посещение и използване на нашите уебсайтове, можете да възразите срещу съхранението и използването по всяко време с едно щракване на мишката. В този случай така наречената бисквитка за отказ се съхранява във Вашия браузър, което означава, че Piwik не събира никакви данни за сесията.

Изрично отбелязваме, че ако изтриете Вашите бисквитки, бисквитката за отказ също ще бъде изтрита и може да се наложи да я активирате отново.

7. Поверителност

По технически причини трябва да се събират и съхраняват определени данни и информация, когато посещавате нашия уебсайт, например използваните уебсайтове, време и продължителност на посещението и данни, предоставени от използвания браузър (напр. относно операционната система и използваните системни настройки). Ние използваме тези данни и информация анонимно, за да направим нашата оферта възможно най-лесна за потребителя и да можем да я оптимизираме технически.

Ако Вие предоставите лични данни или информация на нашите уебсайтове, ние ще продължим да ги използваме без Вашето допълнително съгласие. Въпреки това използването за рекламни или маркетингови цели или разкриването на трети страни е възможно само с Вашето изрично съгласие. Ще Ви информираме отделно за предаване на информация към други компании от Rail Cargo Group, ако такова предаване на информация се осъществи.

Ние вграждаме съдържание от външни доставчици (напр. Facebook, youtube, Twitter, ...) в нашите уебсайтове или го препращаме към техните уебсайтове. По време на свързването не бяха разпознати нарушения. При уведомление за такова нарушение, връзката ще бъде премахната незабавно.

Ако извикате тези оферти на нашите уебсайтове или преминете към тези уебсайтове, ние ще предадем данните, предоставени от браузъра, на този оператор. По принцип не носим отговорност за съдържанието, предлагано на тези външни сайтове, както по отношение на защитата на данните, така и по отношение на техническата сигурност на предоставените данни и информация. В този контекст, моля, имайте предвид, че външните доставчици могат да използват технологии за персонализиране на рекламите.

Основна информация

Вие имате право да поискате информация от нас за това какви данни съхраняваме за Вас. Вие също така имате право, ако законовото изискване е изпълнено, да поискате коригиране и изтриване на съхраняваните за Вас данни.

Контакт

Доколкото ние предлагаме опция за контакт чрез маска за въвеждане на нашия уебсайт, тази комуникация е криптирана с помощта на https протокола. Моля, имайте предвид, че поверителността на други форми на комуникация в Интернет, особено чрез електронна поща, не може да бъде гарантирана, затова препоръчваме поверителни данни и информация да не се изпращат по електронна поща.

8. Допълнителна информация

Допълнителните споразумения трябва да бъдат в писмена форма.

Ако отделни разпоредби на тези условия са или станат невалидни или незначителни, валидността на останалите разпоредби остава незасегната. Невалидната или незначителна разпоредба ще бъде заменена от разпоредба с това съдържание, което се доближава най-много до невалидната или незначителна разпоредба от икономическа гледна точка. Тази разпоредба се прилага аналогично за празнините.

Прилага се австрийското законодателство, с изключение на референтните стандарти на международното частно право и закона за продажбите на ООН.

Място на изпълнение и място на юрисдикция е Виена, освен ако не е налице потребителска сделка в съответствие с раздел 1 от Закона за защита на потребителите.