Opći uslovi korištenja za web stranice Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG i njena preduzeća u većinskom vlasništvu)

Preporučujemo da pažljivo i u potpunosti pročitate ove uslove korištenja.

1. Područje primjene i važenja

Korištenje web stranica koje nudi Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG i njena preduzeća u većinskom vlasništvu) i svih podataka, informacija i usluga dostupnih putem web stranica, sa izuzetkom usluga koje podliježu posebnim sporazumima, dopuštena je samo na osnovu ovih uslova.

Ovi opći uslovi korištenja mogu se dopuniti, izmijeniti i zamijeniti u pojedinačnim slučajevima dodatnim uslovima.

Sa početkom korištenja web stranice prihvaća se valjanost ovih općih uslova korištenja u njihovoj aktuelnoj verziji.

2. Web stranice

Na našoj web stranici imamo različite podatke, informacije i aplikacije dostupne za pregled i preuzimanje.

Imamo pravo u cijelosti ili djelomično zaustaviti rad naših web stranica. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za neprekidnu dostupnost naših web stranica.

Neka područja ili usluge na našoj web stranici mogu biti zaštićene lozinkom. U nekim je slučajevima pristup tim stranicama moguć samo u interesu poslovne sigurnosti ako se prethodno registrirate. Međutim, ne postoji zakonsko pravo na registraciju.

Također izričito zadržavamo pravo da prethodno besplatno dostupne web stranice podvrgnemo predregistraciji.

Web stranice trećih strana (hyper-poveznice)

Naše web stranice mogu sadržavati hiper-poveznice do web stranica trećih strana.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj web stranica trećih strana, jer to nije sadržaj koji smo pružili.

3. Pravo korištenja

Korištenje sadržaja dostupnog na našoj web stranici podložno je ovim uslovima u njihovoj trenutno važećoj verziji.

Svi zasebni uvjeti korištenja ili licencni uvjeti su iznad općih uvjeta korištenja.

Sadržaj na web stranici zaštićen je autorskim pravima i, ako je primjenjivo, zakonom o zašti marke i, ako drugačije nije navedeno, namijenjen je samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Podaci, informacije, aplikacije, imena robnih marki, slike i drugi sadržaj ne mogu se posebno uređivati, mijenjati, kopirati, dopunjavati, reproducirati, izvoditi, distribuirati, prodavati, iznajmljivati, posuđivati ili na bilo koji drugi način ili dati bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

Bilo koja druga upotreba (posebno komercijalna) bez prethodne suglasnosti vlasnika ili odgovarajućeg nositelja prava nije dozvoljena.

Osim izričito odobrenih prava korištenja, korisniku se ne daju nikakve licence ili bilo kakva druga prava, posebno na ime kompanije, na prava industrijske svojine (marke, korisni modeli ili patenti) i autorska prava.

Ako kao korisnik pohranjujete ideje i prijedloge na našoj web stranici, imamo pravo na njihovu upotrebu i besplatno korištenje.

4. Obaveze korisnika

Vi kao korisnik možete koristiti našu web stranicu ukoliko:

  1. ne kršite uobičajenu pristojnost sa svojim ponašanjem u upotrebi;
  2. ne koriste sadržaj u nezakonite svrhe;
  3. ne kršite naša prava industrijske svojine i autorska prava ili druga imovinska prava;
  4. ne prenosite nikakav sadržaj sa virusima, posebno Trojanima ili drugim programima koji mogu oštetiti softver;
  5. ne unosite, spremate ili šaljete nikakve hipe-poveznice ili sadržaje za koje niste ovlašteni, posebno ako ove hiper-poveznice ili sadržaj krše obaveze o povjerljivosti ili su nezakonite ili ako sadrže reklamiranje ili neželjenu e-poštu (spam), pogrešna upozorenja o virusu. , greške itd. Ili su poziv za učeščće u takmičenjima, piramidalnim shemama, i sličnim promocijama.

Imamo pravo u bilo kojem trenutku blokirati pristup našim web stranicama, posebno ako vi kao korisnik kršite opće uslove korištenja ili druge posebne ugovore.

5. Zaštita / garancija

Ako se podaci, informacije i aplikacije daju besplatno, izričito se isključuje odgovornost za materijalne i pravne nedostatke, osim ako se sa naše strane ne može pokazati namjerno ili zlonamjerno ponašanje.

Odgovornost u navedenim slučajevima zahtijeva dokazano namjerno ili grubo nepažljivo ponašanje sa naše strane. Obično ne prihvaćamo odgovornost za indirektnu štetu, posljedičnu štetu ili gubitak dobiti kao i za bilo kakav gubitak ili promjenu podataka i informacija. Odgovornost za tjelesne povrede zbog blagog nemara već postoji.

Također ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ispravnost, tačnost, slobodu od vlasničkih prava i autorskih prava trećih strana, cjelovitost i / ili upotrebljivost, kao ni stalnu dostupnost web stranice.

Iako se trudimo da se naše web stranice i sadržaj na njima pružaju bez zlonamjernog softvera, ne jamčimo da ne može biti zlonamjernog softvera. Prije upotrebe i preuzimanja podataka, Vi kao korisnik morate sami poduzeti potrebne zaštitne mjere, na primjer, uvođenjem relevantnih sigurnosnih mjera.

6. Usluga web analitike

Naše web stranice koriste Piwik. To je tzv.usluga web analize. Piwik koristi tzv. "kolačiće", to su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računaru i koje nam omogućavaju analizu upotrebe web stranice. U tu svrhu se informacije o korištenju koje generira kolačić (uključujući vašu skraćenu IP adresu) šalju na naš server i pohranjuju se u svrhu analize korištenja koje služe optimizaciji naše web stranice. Vaša se IP adresa tokom ovog postupka odmah anonimizira, tako da Vas nije moguće lično identificirati.

Podaci i informacije koje generiraju kolačići o korištenju naše web stranice neće se prosljeđivati trećim stranama.

Upotrebu kolačića možete spriječiti tako da na odgovarajući način postavite softver pretraživač. Međutim, u ovom slučaju možda neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije naše web stranice.

Ako se ne slažete sa pohranjivanjem i procjenom podataka u vezi sa posjetom i upotrebom naših web stranica, u bilo kojem trenutku možete prigovoriti snimanju i upotrebom klika mišem. U tom se slučaju takozvani kolačić za isključivanje sprema u Vaš preglednik, što znači da Piwik ne prikuplja nikakve podatke o sesiji.

Izričito ističemo da ako izbrišete kolačiće, to znači da će i kolačić za isključivanje biti izbrisan i da ćete možda morati ponovo pokrenuti aktiviranje.

7. Zaštita podataka

Iz tehničkih razloga, određeni podaci i informacije moraju se prikupiti i pohraniti kada posjetite naše web stranice, npr. korištene web stranice, vrijeme i trajanje posjete i podatke koje pruža pretraživač koji se koristi (npr. na operativnom sistemu i korištenim sistemskim postavkama). Ove podatke i informacije koristimo anonimno da bi našu ponudu učinili što korisnijom i da bismo je mogli tehnički optimizirati.

Ako na našim web stranicama unesete lične podatke, nastaviti ćemo ih koristiti bez Vašeg daljnjeg pristanka. Međutim, korištenje u reklamne ili marketinške svrhe ili otkrivanje trećim osobama moguće je samo uz Vaš poseban pristanak. O prenošenju u druge kompanije Rail Cargo Group, ako se provede, posebno ćemo Vas obavijestiti.

Na naše web stranice ugrađujemo sadržaje vanjskih pružatelja usluga (npr. Facebook, youtube, Twitter, ...) ili ih prosljeđujemo na njihove web stranice. U vrijeme povezivanja nijedna povreda zakona nije bila prepoznatljiva. Čim takvo kršenje postane poznato, veza će se odmah ukloniti.

Ako idete na ove poveznice na našim web stranicama ili se prebacite na ove web stranice, podatke će pretraživač pružiti vlasniku web stranice. Obično nismo odgovorni za sadržaj ponuđen na tim vanjskim web stranicama, kako u pogledu zaštite podataka, tako i zbog tehničke sigurnosti podataka i informacija koje se pružaju. U tom kontekstu imajte na umu da vanjski provajderi mogu koristiti tehnologije personalizacije oglašavanja.

Opće inforamcije

Imate pravo tražiti od nas informacije o tome koje podatke pohranjujemo o Vama. Također imate pravo, uz zakonski preuslov, zatražiti ispravljanje i brisanje podataka pohranjenih o Vama, davatelji usluga mogu koristiti tehnologije za personaliziranje oglašavanja.

Uspostavljanje kontakta

Ako na našoj web stranici ponudimo mogućnost kontakta putem ulaznog prozora, ova komunikacija se šifrira pomoću protokola https. Imajte na umu da povjerljivost ostale komunikacije na Internetu, posebno putem emaila, nije zagarantovana, zato preporučujemo da se povjerljivi podaci i informacije ne šalju putem emaila.

8. Ostalo

Svi dogovori moraju biti u pisanom obliku.

Ako pojedine odredbe ovih uslova budu ili postanu nevažeće, važenje preostalih odredbi ostaje na snazi. Neefikasna ili nevažeća odredba zamjenjuje se odredbom sadržaja koji je ekonomski najbliži neefikasnoj ili nevažećoj odredbi. Ova uredba se primjenjuje na različite propuste.

Primjenjuje se austrijsko pravo, sa izuzetkom referentnih normi međunarodnog privatnog prava i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

Mjesto ispunjenja odredbi i nadležni sud je Beč, osim ako se ne radi o potrošačima u skladu sa § 1. Zakona o zaštiti potrošača.