Česká „dcera“ slaví jubileum

Úspěšně na železnici již 20 let

Česká nákladní dceřiná společnost ÖBB Rail Cargo Group (RCG) – Rail Cargo Operator – CSKD – nedávno oslavila 20. výročí svého trvání. Důvod si připít: Na výroční akci byli pozváni partneři a zákazníci z evropského intermodálního odvětví. Pozvání do místa konání v „Občanské plovárně“ v centru Prahy přijalo kolem 150 hostů. V příjemné a uvolněné atmosféře krásného pozdního léta se sešli osoby s rozhodovací pravomocí z evropského intermodálního odvětví k sítím – za doprovodu příjemné živé hudby, akrobatického vystoupení a plavby lodí po Vltavě historickým centrem Prahy. Po uvítacích projevech člena představenstva RCG Christopha Grasla a generálních ředitelů Gerharda Kratochwila a Lukase Bernarda si hosté mohli v uvolněném prostředí vyměnit názory na více než jen průmyslová témata.

Železniční specialista na kombinovanou dopravu

Česká dceřiná společnost se zrodila, když majoritní podíly v tehdejší CSKD Intrans koupila v roce 2003 dceřiná společnost RCG (tehdy Intercontainer Austria). O deset let později došlo k fúzi se slovenskou SKD Intrans a v důsledku toho byla společnost přejmenována na Rail Cargo Operator - CSKD.

Specialista na železniční logistiku pro kombinovanou dopravu dnes nabízí intermodální přepravu bez zdlouhavých překládek na železnici Pro region střední Evropy jsou nabízena vysokofrekvenční dálková spojení s optimalizovanými časy přepravy mezi Českou republikou, Slovenskem, Slovinskem, Polskem, Německem a Tureckem. V intermodální přepravě RCG provozuje vnitrozemskou přepravu pro známé lodní společnosti a speditéry z evropských severních, západních a jižních přístavů s přímým a uzlovým spojením především v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, jižním Německu a Rakousku. Terminálové a doplňkové služby, jako jsou opravy a údržba kontejnerů, celní služby a služba „Last-Mile-Service“ nákladními vozidly, zajišťují plošná logistická řešení „End-to-end“ od vyzvednutí až po místo určení pro malé a střední podniky i velké průmyslové podniky – dokonce i bez vlastního přímého napojení na železnici v místě působení zákazníka.

09.10.2023