Rail Cargo Group v Bulharsku

V Bulharsku nabízíme široké spektrum přepravních služeb: železniční logistiku, kamionovou, kontejnerovou, leteckou, námořní, vnitrozemskou vodní a speciální dopravu.

Skupina Rail Cargo Group v Bulharsku nabízí celou paletu služeb v oblasti mezinárodní nákladní železniční dopravy. Nezáleží na tom, zda se jedná o jednovozovou dopravu, nebo celé vlaky, prostřednictvím našich atraktivních systémových řešení propojujeme západní Evropu se vznikajícími hospodářskými regiony v Turecku. Jednotlivé vozy přijíždějící z různých zemí se sestavují na ucelené vlaky na místě pro řazení vlaků. Naše ucelené vlaky dopravují zboží velmi často do Řecka, Srbska, Makedonie, Kosova, Albánie, Bulharska, Turecka a zpět. To otevírá trhy ve střední, jižní a východní Evropě. Specializujeme se na odvětví minerálních olejů a průmysl stavebních hmot, jakož i spotřební zboží. Rozsáhlá výrobní síť s našimi vlastními nákladními vlaky umožňuje bezproblémové spoje v Evropě až do Asie. Kromě železniční dopravy je naše portfolio služeb doplněno o kamionovou, kontejnerovou, leteckou a námořní dopravu, jakož i o doplňkové služby, jako je například dovoz a rozvoz pomocí nákladních vozidel.

Kontaktujte nás

Najděte svého partnera na tři kliknutí


Odvětví

V rozmanitém světě představují inovace rozhodující konkurenční výhodu. Na základě našeho know-how a používání inovativních přepravních technologií poskytujeme na budoucnost orientovaná individuální logistická řešení pro vaše odvětví. A to od jednoho zdroje.


Naše síť TransNET

Příklady našeho výkonného sortimentu zahrnují každodenní přesné systémové vlaky (TransFER), často i s vlastním nepřetržitým pohonem.


Železniční dopravní podnik

Jako ŽDP máme na trhu díky naší vlastní mezinárodní produkci rozhodující konkurenční výhodu. A to komplexně a bez problémů i za hranicemi.