Pohybující se silnice

Žádné dopravní zácpy, žádná dopravní omezení ani žádné zákazy předjíždění – kamion stojí, zatímco si odškrtává kilometry ujeté na kolejích A to je možné díky pohybující se silnici.

Šetří náklady, čas, nervy a životní prostředí. Pohybující se silnice (ROLA) kombinuje pozemní a železniční dopravu. Kompletní těžká nákladní vozidla nebo tahače s návěsem absolvují dílčí úseky cesty po železnici. S přibližně 200 000 přepravenými nákladními automobily za rok patříme mezi hlavní poskytovatele pohybujících se silnic po celé Evropě.

Zatímco řidiči odpočívají v doprovodném voze a užívají si on-board-service, jejich kamiony si odškrtávají ujeté kilometry – ne po silnici, ale po železnici šetrné k životnímu prostředí. Tato doprovázená kombinovaná (intermodální) přeprava zbavuje tranzitní trasy těžkého provozu, což výrazně snižuje zatížení emisemi a prostředí se může zhluboka nadechnout.

Výhody

  • Úspora nákladů: Snížení spotřeby paliva, žádné mýtné, zvýšení efektivnosti
  • Úspora času: Žádné dopravní zácpy, žádná víkendová, sváteční, noční a jiná dopravní omezení
  • Bezpečná přeprava vlakem: Jízda po pohybující se silnici ROLA je uznána jako zákonná doba odpočinku, vysoké bezpečnostní standardy našich vlaků
  • Ochrana životního prostředí: Nízká hlučnost, snížení emisí CO2
  • Pozitivní image: Zlepšení ekologické stopy vaší společnosti (snížení emisí CO2)

Kontaktní partner

Další informace o našich službách a pohybující se silnici

rola.railcargo.com

Peter Reitter
Rail Cargo Operator - Austria GmbH

Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobil: +43 664 6050 1240

Odeslat e-mail