Železniční dopravní podnik

Jako ŽDP máme na trhu díky naší vlastní mezinárodní produkci rozhodující konkurenční výhodu. A to komplexně a bez problémů i za hranicemi.

Jako přední poskytovatel v oblasti železniční logistiky otevíráme trhy ve střední, jižní a východní Evropě a pomáháme našim zákazníkům získat přístup na růstové trhy od Ruska přes Turecko až po Čínu. Rozsáhlá výrobní síť s vlastními železničními tratěmi v 13 evropských zemích zabezpečuje vysokou kvalitu v celém logistickém a přepravním řetězci. Hlavní výhodou je přitom rychlá a spolehlivá přeshraniční trakce za konkurenční ceny.

Výhody

  • Přeshraniční trakce od jednoho zdroje moderními hnacími kolejovými vozidly
  • Zabezpečení nepřetržité a vysoce kvalitní mezinárodní produkce
  • Kratší časy přepravy, větší přesnost
  • Maximální výkonnost
  • Vysoce kvalitní ucelené vlaky ve střední, jihovýchodní a severozápadní Evropě

Vlastní trakční síť RCG: 13 zemí se zaměřením na plynulé přeshraniční výkony (projekt BORDERLESS)