Technické služby

V případě kompletní údržby kolejových vozidel sledujeme pouze jediný cíl: maximální funkčnost prostřednictvím maximální připravenosti k použití.

Také kolejová vozidla potřebují údržbu. Za tímto účelem se můžeme při údržbě kolejových vozidel opírat o po celá desetiletí let zkušeností a také o koncepty preventivní údržby, které zaručují maximální připravenost vozidel. 3.900 techniků zajišťuje bezpečnou a spolehlivou údržbu s krátkými prostoji lokomotiv, souprav s více jednotkami, osobních a nákladních vagónů, jakož i jejich komponentů, a to v souladu s přestávkami v jízdním řádu a dobami nečinnosti. Nezáleží na velikosti příslušného vozového parku.

Výhody  

  • Údržba a správa vozového parku
  • Mobilní servisní tým
  • Obnova náhradních dílů a komponentů
  • Modernizace, přestavba a montáž – vaše vozy přestavíme dle současného stavu techniky
  • Nová konstrukce nákladních vagonů
  • Technické řešení – vývoj konceptů údržby šitých na míru