Rail Freight Forward

Skupina Rail Cargo Group je součástí Rail Freight Forward, sdružení evropských železničních nákladních společností, které má za cíl drasticky snížit negativní dopady nákladní dopravy na tuto planetu a mobility prostřednictvím inovací a inteligentnější dopravní skladby.

Cílem sdružení je zvýšit podíl železniční dopravy na podílu dopravních výkonů do roku 2030 na 30 %. Rail Freight Forward chce zapojit železniční společnosti, provozovatele infrastruktury a politické činitele po celé Evropě do opatření vedoucích k realizaci tohoto způsobu dopravy. Jako stále se rozrůstající sdružení podniků pro nákladní železniční dopravu se širokou základnou je Rail Freight Forward podporováno svazy CER, UIC, ERFA a VDV.

Aktuální členové jsou BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics, ZSSK Cargo.

Aktuality


Přivítejme Noeův vlak!

Symbol pro udržitelnou nákladní dopravu, synonymum pro zelenou mobilitu, nejdelší mobilní umělecké dílo a klimatický velvyslanec naší planety přijíždí do Vídně, kde je slavnostně vítán.