Rail Cargo Logo

Rail Freight Forward

Skupina Rail Cargo Group je součástí Rail Freight Forward, sdružení evropských železničních nákladních společností, které má za cíl drasticky snížit negativní dopady nákladní dopravy na tuto planetu a mobility prostřednictvím inovací a inteligentnější dopravní skladby.

Cílem sdružení je zvýšit podíl železniční dopravy na podílu dopravních výkonů do roku 2030 na 30 %. Rail Freight Forward chce zapojit železniční společnosti, provozovatele infrastruktury a politické činitele po celé Evropě do opatření vedoucích k realizaci tohoto způsobu dopravy. Jako stále se rozrůstající sdružení podniků pro nákladní železniční dopravu se širokou základnou je Rail Freight Forward podporováno svazy CER, UIC, ERFA a VDV.

Aktuální členové jsou BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics, ZSSK Cargo.

Aktuality


Přivítejme Noeův vlak!

Symbol pro udržitelnou nákladní dopravu, synonymum pro zelenou mobilitu, nejdelší mobilní umělecké dílo a klimatický velvyslanec naší planety přijíždí do Vídně, kde je slavnostně vítán.