Logistická řešení end-to-end do přístavu Koper a zpět

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) boduje díky vlastnímu místnímu týmu v přístavu optimální rychlostí spedičních aktivit jako je kontrola pohybu nákladu, jeho vypravení a stavu – 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, po celý rok.

Přístav Koper se odlišuje od přístavů Rijeka a Terst velkým významem železnice: 58 % zboží je přepravováno dále po železnici. Mezi společností RCG a přístavem Koper je uzavřena přímá spediční smlouva, takže tým společnosti RCG může zajistit kompletní přístavní logistiku na začátku nebo na konci přepravy po železnici. Společnost RCG tak nenabízí všem zákazníkům a hospodářským odvětvím pouze přímý spoj TransFER pro intermodální přepravu z Budapešti nebo Bratislavy a další vedlejší spojení s Německem, Rakouskem, Nizozemskem, Českou republikou, Polskem, Tureckem nebo Čínou do mezinárodního námořního přístavu Koper ve Slovinsku, ale také komplexní logistická řešení end-to-end.

Komplexní nabídka logistických služeb od jednoho dodavatele

Nabídka společnosti RCG v přístavu Koper zahrnuje logistická řešení end-to-end se všemi podpůrnými službami. Kromě přístavní logistiky zaměřené na kontejnery, sypký materiál, kusové zboží, kapaliny a automobily je tu také možnost skladovat celou řadu různých druhů zboží v areálu přístavu i mimo něj. Navíc společnost RCG organizuje překládku a zpracovává zásilky s nadměrnou velikostí, nakládku a vykládku, skladování a procesy cross-docking. Realizovány jsou i různé celní služby. Společnost RCG se postará o každý detail, ať jsou to procesy spojené s importem a exportem, celní řízení pod kódem 42 nebo vyřízení tranzitní dokumentace.

Presentation

29.11.2021