MOBILER meets MFD Rail: Pronájem až 600 plošinových vagónů na kontejnery MML

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) uzavřela rámcovou dohodu se švýcarským pronajímatelem vagónů MFD Rail. Do budoucna přispěje až 600 dalších kontejnerových vagónů k tomu, abychom dostali ještě více zboží ze silnice na koleje.

Multimodální logistika, zkráceně MML, se těší stále větší oblibě. Kombinování různých druhů dopravy pro vytvoření jednoho přepravního řešení, které je umožněno využitím všestranné techniky pro překládku zboží, je vysokou prioritou i pro skupinu RCG. Přední evropský dodavatel železničních logistických služeb vyvíjí taková logistická řešení end-to-end na míru zákazníkům, v jejichž rámci překoná zboží větší část cesty ekologicky po železnici a pouze první a poslední část trasy probíhá flexibilně po silnici.

Jsme připraveni na zákon o odpadovém hospodářství – a nejen to

Pronajímatel MFD Rail je aktivní v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a hlásí se k přechodu na dopravu bez emisí CO2. Pronajaté kontejnerové vozy společnosti MFD Rail jsou speciálně upraveny v souladu s požadavky RCG a byly koncipovány pro použití s kontejnery MOBILER. V kombinaci s hydraulickým zvedacím zařízením MOBILER je tedy možné provedení překládky zboží bez jeřábu a železniční vlečky. Inovativní logistické řešení se v neposlední míře používá také pro ekologickou přepravu odpadů po železnici. V roce 2023 tak bylo smluvně zafixováno více než 200 000 tun odpadu ve smyslu novelizovaného zákona o odpadovém hospodářství (AWG), a tím došlo k udržitelnému přechodu na ekologickou železniční dopravu. V roce 2024 má být množství ještě výrazně větší.

První tranže je připravena

Prvních 100 nově vyrobených kontejnerových vozů už dorazilo a tyto vozy budou využity v nejrůznějších oblastech logistiky při likvidaci odpadů. Další tranže je plánována na rok 2024 a zahrnuje dalších 100 speciálních značkových kontejnerových vozů, které budou předány skupině RCG v prvním pololetí. Poskytnutím vysoce moderních multimodálních nosných vozů přispěje MFD Rail významnou měrou k rozšíření flexibilních logistických služeb RCG, a tím bude také dosaženo milníku v dlouholetém vzájemném partnerství.

06.12.2023