Multimodální logistická řešení pro střední Evropu

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) nabízí komplexní multimodální logistická řešení pro přepravu kontejnerů, odnímatelných nástaveb a jeřábových přívěsů.

RCG umožňuje multimodální přepravní řešení pro všechny druhy zboží na dvou trasách ve střední Evropě. Zatímco spojení sever-jih vede mezi Německem, Rakouskem, Maďarskem, Itálií a Slovinskem, spojení východ-sever vede mezi Německem, Rakouskem, Maďarskem, Itálií, Slovinskem, Českou republikou, Slovenskem a Polskem. Důraz je kladen na rostoucí požadavky zákazníků na nákladově efektivní, spolehlivá a udržitelná řešení typu door-to-door.

Efektivní řešení typu door-to-door od jednoho dodavatele

Flotila RCG zahrnuje širokou škálu všestranného vybavení pro multimodální přepravu: Odnímatelné nástavby s možností bočního nakládání a vykládání, 45stopé kontejnery, volně ložené zboží, přívěsy a další. To znamená, že všechny druhy nákladů, které jsou jinak přepravovány po silnici, mohou být přepravovány také po železnici. Plánované služby „door-to-door“ nabízejí zákazníkům jistotu, že jejich zboží bezpečně dorazí na místo určení. Několik odjezdů týdně podle pevných jízdních řádů optimalizuje logistické plánování pro firmy i jejich zákazníky. Služby nekončí u bran vlakových nádraží, ale RCG se také stará o předpřepravu, převoz a překládku a nabízí efektivní nákladní přepravu – od vyzvednutí kontejnerů až po spolehlivé doručení ke koncovým zákazníkům a zajištění prázdného kontejneru. Vše od jednoho dodavatele.

Multimodální logistika

16.10.2023