RCG otevírá skandinávskou oblast

Díky našemu novému spoji TransFER Vienna–Scandinavia nejenže zajišťujeme přímé spojení do Skandinávie, ale rozvíjíme tím naši síť směrem do severní Evropy.

Jako nejjižnější město a tedy nejjižnější přístav ve Švédsku představuje Trelleborg centrální překladiště mezi lodní a železniční přepravou. Přístav Trelleborg je označován především za bránu mezi Skandinávií a střední Evropou. Představuje však rozhodující bránu pro zboží proudící do Skandinávie. Rail Cargo Group nyní díky spoji TransFER Vienna–Scandinavia poskytuje čtyřikrát v týdnu železniční spojení mezi ústředním seřaďovacím nádražím ve Vídni a severoevropskými metropolemi. Z Vídně vede nonstop po kolejích až do Rostocku u Baltského moře. Prostřednictvím vlastní výrobní kapacity hlavní železniční přepravy poskytujeme našim zákazníkům kontinuální a vysoce kvalitní mezinárodní výrobní řetězec, ale zároveň umožňujeme přepravu mezi Vídní a Rostockem trvající pouhých 25 hodin. Tak vytváříme pro naše zákazníky rozhodující konkurenční výhodu na trhu. Po překládce zboží na trajekt lze využít trajektového spoje do Trelleborgu, který jezdí 2krát denně. Zde je zboží přerozdělováno na jednotlivé vozové zásilky pro celou Skandinávii. Trajektový spoj, jakož i přerozdělování zajišťuje náš partner Green Cargo.

Pomocí tohoto spoje TransFER rozšiřujeme nejenom oblast našich služeb, ale nabízíme také široké spektrum bezpečných, spolehlivých a ekologických přepravních služeb v oblasti konvenční železniční nákladní přepravy mezi Rakouskem a Skandinávií. Ale tím to nekončí, neboť prostřednictvím ústředního seřaďovacího nádraží ve Vídni, fungujícího jako překladiště pro zboží proudící z jižní a jihovýchodní Evropy a zpět, umožňujeme bezproblémové napojení na naši vysoce frekventovanou národní, jakož i mezinárodní síť. Tak otevíráme trhy v celé severní, střední, jižní a jihovýchodní Evropě – šetrně k životnímu prostředí – a pro veškeré průmyslové a nebezpečné zboží.

​ TransFER Vienna–Scandinavia