Silné plus u TransFER Linz–Duisburg–Wels

Přeprava konvenčních vozových zásilek a kontejnerů na trase z Lince do Duisburgu a zpět do Welsu vykazuje v letošním roce nárůst o 27 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Od ledna do května 2021 bylo železnicí TransFER Linz–Duisburg–Wels udržitelně přepraveno přibližně 135 000 čistých tun. V důsledku toho se objem přepravy na této trase zvýšil přibližně o 30 000 tun, a tedy o 27 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

O tomto TransFERu

Pěti okružními jízdami týdně dopravuje ÖBB Rail Cargo Group všechny druhy zboží v konvenčních vagonech a kontejnerech včetně přepravy nebezpečného zboží (RID) šetrně k životnímu prostředí a bez přestávky do rozsáhlé průmyslové oblasti Porýní-Ruhr, čímž propojuje celý region střední a jihovýchodní Evropy. Díky 100% zelenému trakčnímu proudu po celé trase přispívá RCG také k ochraně životního prostředí a dosažení evropských klimatických cílů.

TransNET

06.07.2021