To byl náš společný rok 2019

52 milionů najetých kilometrů, 512 000 vlaků. Jezdíme pro naše zákazníky mezi Evropou a Asií v minutovém taktu – 365 dní v roce, 24 hodin denně. Rok 2019 rok v rychlém tempu bohatý na výzvy – malé ohlédnutí:

Inovace

Poločas u SmartCargo. Téměř 5 000 nákladních vagonů společnosti RCG je již vybaveno SmartCargo-Devices a dodává nám kromě dat GPS důležitá data pro identifikaci rizika nárazu a kilometrový výkon. Kromě toho mohou zákaznice a zákazníci od října sledovat status svých zásilek online.

TransANT slaví mnoho úspěchů. První souprava celé zakázky 30 dvojitých jednotek byla předána společnosti Logistik Service GmbH (LogServ). Náš zákazník se surovinami, společnosti Bernegger GmbH, realizuje první testovací jízdy. Kromě toho získal mnoho cen a byl kromě German Brand Award vyznamenán Státní cenou mobility v kategorii "Zvyšování tvorby hodnot. Zpřístupňování trhů".

V plném proudu je i přechod na tiché nákladní vozy a koncem 2020 bude na tichých podvozcích jezdit celkem 7 279 nákladních vozů společnosti RCG.

Mezinárodní

V březnu podepsala ÖBB a Hafen Triest prohlášení o úmyslu pro posílení železniční dopravy. Pro posílení nákladní dopravy z Chorvatska a do Chorvatska bylo v dubnu podepsáno prohlášení o úmyslu (MoU) mezi RCG a chorvatským provozovatelem přístavu Luka Rijeka s cílem prohloubení spolupráce. Kromě toho podepsaly společnosti RCG, Port of Baku a Cabooter Logistik Hub Venlo prohlášení o úmyslu pro společnou výstavbu Transkaspické hedvábné stezky.

Produkt a servis

V dubnu byl se zákazníkem z Tirolska instalován nový vlak na přepravu kulatiny z Trenta do Wörglu. S novým TransFER Vídeň - Skandinávie jsme od dubna dosáhli přímého spojení se skandinávským prostorem. V červenci proběhlo slavnostní zahájení výstavby tunelu pro evropský infrastrukturní projekt Baulos "Pfons-Brenner" Brennerského základního tunelu s vlastní zřízenou přípojnou železnicí pro RCG. V září otvíráme nové intermodální spojení TransFER Vídeň–Melzo (severní Itálie). S novým spojením TransFER Wels–Vídeň–Budapešť zajišťujeme spojení s nejdůležitějšími intermodálními uzly v Evropě.

Udržitelnost

Všechnu naši udržitelnou energii investujeme do iniciativy Rail Freight Forward, s cílem zvýšit podíl nákladní železniční dopravy v Evropě do roku 2030 na 30 %. Proto jsme již v roce 2018 vyslali našeho klimatického velvyslance Noah's Train na cestu po Evropě, kde na sebe rovněž upozornil na světové klimatické konferenci (COP25) v Madridu v prosinci 2019. Kromě toho můžete online sledovat, kolik CO2 v sekundovém taktu díky nákladní železniční přepravě ušetříme.

RCG Inside

V říjnu byli naši učni RCG odměněni Spolkovým ministerstvem pro ženy rodiny a mládež pečetí kvality "Familien Digital Kompetent".

V následujícím roce se už těšíme alespoň na stejně tolik projektů a úspěchů. Hezké sváteční dny, veselé Vánoce a šťastný nový rok!