Ukrajina: RCG přepravila 580 000 t obilí

Od března bylo z Ukrajiny přepraveno již 580 000 tun obilí. Další spolupráce s ukrajinskými státními železnicemi potvrzena. Na GrainLane je již více než 1 000 uživatelů.

Ukraine TransFER - Od vypuknutí války přepravuje skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) obilí z Ukrajiny s využitím všech dostupných zdrojů. Od března do konce srpna bylo z Ukrajiny přepraveno již 580 000 tun obilí; jen za měsíc srpen bylo přepraveno více než 145 000 tun.

Dodávky obilí do celé Evropy

Vzhledem k zeměpisné poloze firem zpracovávajících obilí směřovala většina srpnových dodávek do Maďarska, dále do Německa, Itálie a Rumunska a Nizozemska. Vlaky s obilím RCG projíždějí přitom čtyřmi hraničními přechody: Nejprve přes ukrajinsko-slovenskou hranici u Čopu, ukrajinsko-maďarskou hranici Záhony, ukrajinsko-rumunskou hranici Reni a ukrajinsko-polskou hranici Dorohusk.

Posílení spolupráce s ukrajinskými státními železnicemi

Pro urychlení vývozu obilí se dále rozšiřuje spolupráce s ukrajinskou státní železnicí Ukrzaliznica (UZ). Na konci srpna 2022 bylo rozhodnuto o zřízení stálé bilaterální pracovní skupiny. Mimo jiné se má optimalizovat výměna dat a procesy mezi spolupracujícími partnery resp. vytížení překládkových kapacit.

Již více než 1 000 uživatelů GrainLane

Zemědělské online tržiště GrainLane, které vyvinula společnost RCG společně s IT partnerem, propojuje od července 2022 ukrajinské zemědělce s obchodníky, spotřebiteli a poskytovateli logistických služeb. V současné době obchoduje více než 1 000 registrovaných uživatelů s více než 200 000 tunami obilí, sóji a suché kukuřice. RCG zpřístupňuje GrainLane všem účastníkům trhu zdarma na adrese www.grain-lane.com a přispívá tak centrálně k vývozu obilí z Ukrajiny vedle přeprav, které sama realizuje.

12.09.2022