Rail Cargo Group u Bugarskoj

U Bugarskoj nudimo široki spektar transportnih usluga: željeznička logistika, kamionski, kontejnerski, avio i pomorski, riječni i specijalni transport.

Rail Cargo Group u Bugarskoj nudi kompletnu paletu usluga jedne međunarodne željezničke špedicije. Bilo da se radi o pojedinačnim vagonima ili kompletnim vozovima, naša atraktivna sistemska rješenja umrežavaju zapadnu Europu sa rastućim privrednim regijama u Turskoj. Pojedinačni vagoni, koji pristižu iż raznih zemalja, sabiraju se na jednom mjestu i formiraju kompletne vozove. Naše redovne frekventne linije prevoze robu kompletnim vozovima u Grčku, Srbiju, Makedoniju, Kosovo, Albaniju, Bugarsku i Tursku i obratno. Na taj način povezujemo tržišta Srenje, Južne i Istočne Europe. Specijalizirani smo za privredne grane: mineralna ulja, građevinska industrija i roba široke potrošnje. Mreža vlastite vuče vozova i vlastito željezničko preduzeće omogućavaju besprijekornu vezu u Europi i prema Aziji. Pored željezničkog transporta naš portfolio dopunjavamo uslugama kamionskog, kontejnerskog, avio i pomorskog transporta, kao i pick-up uslugama i dostavom do klijenta.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Privredne grane

U svijetu bogatom raznolikostima, inovacija stvara presudnu prednost. Uz znanje i upotrebu inovativnih transportnih tehnologija, za Vašu privrednu granu implementiramo sveouhvatna logistička rješenja.

Naša mreža: TransNET

Primjeri naših usluga visokih performansi su svakodnevne redovne željezničke linije (TransFER), i to sa vlastitom produkcijom u više europskih država.

Željezničko preduzeće

Kao železničko preduzeće, pružamo Vam odlučujuću konkurentsku prednost na tržištu sa našom međunarodnom uslugom vuče, neprimjetno preko državnih granica.