Технически услуги

Когато става въпрос за цялостна поддръжка на релсови превозни средства, ние преследваме само една цел: максимална функционалност чрез максимална експлоатационна готовност.

Релсовите превозни средства също изискват обслужване. За да направим това, ние надграждаме десетилетия опит в поддръжката на железопътни превозни средства. И на перспективни концепции за поддръжка, които гарантират максимална готовност на превозните средства. 3.900 техници осигуряват безопасна и надеждна поддръжка с най-кратки престои на локомотиви, мотриси, пътнически и товарни вагони и техните компоненти. И това по време на почивки, свързани с графика, и естествени престои. Няма значение колко голям е паркът от превозни средства.

Вашите предимства

  • Поддръжка и управление на автопарка
  • Мобилен сервизен екип
  • Ремонт на резервни части и компоненти
  • Модернизация, редизайн и сглобяване – привеждаме Вашите превозни средства до най-съвременното ниво на техниката
  • Ново строителство на товарни вагони
  • Инженеринг – разработване на индивидуални концепции за поддръжка