Terminal w Brnie

Terminal w Brnie rozwija się dzięki dużemu zainteresowaniu łączonym transportem towarów.

Na trzech bocznicach kolejowych o długości 300 metrów realizowany jest przeładunek kontenerów, zbiorników wymiennych i naczep siodłowych przy pomocy dwóch wózków kontenerowych. Realizowany jest tutaj także serwis, przykładowo naprawy i czyszczenie kontenerów.

Powierzchnia terminalu 49.000 m²
Wyposażenie 2 wózki kontenerowe
Wydajność produkcyjna 500 TEU
Samochód ciężarowy - Wydajność produkcyjna 10 samochodów ciężarowych
Przebudowa 2013