Terminal Přerov

Terminal Přerov jest naszym głównym terminalem na Morawach do przesyłania naszego połączenia TransFER Mělnik-Hamburg/Bremerhaven i jest połączony z Melnikiem (tranzyt w godzinach nocnych).

Powierzchnia terminalu 16.000 m²
Wyposażenie 2 wózki kontenerowe
Wydajność produkcyjna 1.300 TEU
Samochód ciężarowy - Wydajność produkcyjna 50 samochodów ciężarowych
Przebudowa 2017