Terminal Žilina

Słowacja jest ważnym miejscem dla przemysłu samochodowego i maszynowego.

Terminal Žilina na północy środkowej Słowacji ma zatem ogromne znaczenie, szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego z naciskiem na pociągi do Kaliningradu w Rosji, ale także jako połączenie z portem Koper w Słowenii.

Powierzchnia terminalu 25.000 m²
Powierzchnia magazynowa 20.000 m²
Wyposażenie 2 reach stacker, 1
wózek widłowy
Wydajność produkcyjna 4.500 TEU
Przebudowa 2016

 

Opłaty

Rodzaj opłaty

Opis Opłata

Opłata przeładunkowa

Dla intermodalnych jednostek transportowych (kontenery ISO)
Przeładunek wagon/TIR <-> terminal

35 EUR / obsługa

Opłata magazynowa

Towar bezpieczny w imporcie lub eksporcie (20 ft do 45ft kontener ISO)

10 dni bezpłatnie / następnie
3 EUR / dzień

Towary niebezpieczne (RID/ADR) w imporcie lub eksporcie (20 ft do 45 ft kontener ISO)

na zapytaniet

Opłata za ważenie

Ważenie VGM kontenerów eksportowych przed przybyciem do terminalu

29 EUR / VGM

Ważenie VGM kontenerów importowych, tranzytowych lub składowanych w terminalu

60 EUR / VGM

Opłata serwisowa dla kontenera chłodniczego

Connecting the container to electricity

60 EUR / kontener i dzień

PTI (kontrola wstępna)

52 EUR / pojemnik