Terminal Košice

Powierzchnia terminalu 16.200 m²

Powierzchnia magazynowa

10.500 m²

Wyposażenie

-

Wydajność produkcyjna 4.750 TEU

Przebudowa

2014