Terminale

Dzięki naszym usługom terminalowym i możliwemu w związku z tym wydajnemu przeładunkowi towarów łączymy transport drogowy i kolejowy.

Zlokalizowane w centralnych korytarzach i najważniejszych krajowych ośrodkach gospodarczych terminale stanowią centralne ogniwo w jednolitym intermodalnym łańcuchu transportowym. W ten sposób tworzymy podstawę dla szerokiego wachlarza usług i zapewniamy sprawną koordynację pomiędzy załadowcami, spedytorami, operatorami i przedsiębiorstwami kolejowymi, ale także firmami spedycyjnymi. W sposób rzetelny oferujemy cały zakres usług z jednego źródła, od przeładunku jednostek ładunkowych po odbiór i dostawę pociągów i grup wagonów, a naszym głównym zadaniem jest przeładunek kontenerów, zbiorników wymiennych i naczep.

Nasze usługi – zestawienie

  • Wszystkie usługi związane z posiadaniem terminala, jak przeładunek i załadunek / rozładunek jednostek załadunkowych (kontenery, zbiorniki wymienne, naczepy siodłowe)
  • Odbiór i podstawianie pociągów i grup wagonów
  • Możliwości magazynowania
  • Ustalenie wysokości szkody w przypadku uszkodzeń zbiorników lub ładunków
  • Naprawy zbiorników
  • Dodatkowe usługi i porady w zakresie procedur celnych

Węgry

Terminal kontenerowy w Budapeszcie (BILK) ma kluczowe znaczenie. Terminal jest centrum przeładunkowym na Węgrzech dla jednostek transportu łączonego nie wymagającego udziału kierowców i stanowi węzeł transportu łączonego towarów w kierunku Europy Zachodniej i Południowo-Wschodniej.

​ Terminal Budapest (BILK)

Rumunia

Dzięki terminalowi Railport Arad Intermodal w Curtici, jednemu z największych terminali kolejowych w Rumunii i jednemu z największych terminali w Europie Środkowej i Wschodniej firma Rail Cargo Group oferuje wydajne usługi terminalowe. W ten sposób możemy zapewnić maksymalną jakość usług w całym łańcuchu logistycznym i transportowym.

Słowacja

W Słowacji przedsiębiorstwo Rail Cargo Group posiada terminal kontenerowy w Bratysławie, miejscowości Košice, Ružomberok i Žilina. Terminal Žilina ma szczególne znaczenie w branży samochodowej. Bratysława jest szczególnie korzystnie położona pod względem strategicznym dla ruchu w kierunku Austrii i na Węgry. Nie mniejsze znaczenie ma także bezpośrednie połączenie terminalu z rzeką Dunaj, dzięki czemu możliwy jest wydajny przeładunek pomiędzy transportem kolejowym a wodnym śródlądowym.

Czechy

W Czechach przedsiębiorstwo Rail Cargo Group posiada terminale kontenerowe w Brnie, Mělník i Přerov, skąd można optymalnie osiągnąć cele na Słowacji, w Czechach oraz w Polsce.

Austria

W Austrii posiadamy centra towarowe i terminale infrastruktury ÖBB. Są to specjaliści i neutralni usługodawcy w zakresie przeładunku towarów i wielu innych usług terminalowych.

Centra towarowe & Terminales

Słowenia

Terminal w porcie Koper odgrywa centralną rolę jako węzeł komunikacyjny między Europą Środkową i Południowo-Wschodnią a Dalekim Wschodem. Istnieje bezpośrednia umowa pomiędzy Rail Cargo Group a portem Koper, która umożliwia nam oferowanie całej logistyki portowej ze wszystkimi usługami pomocniczymi dla wszystkich klientów i branż, bez konieczności bycia operatorem terminalu.

Terminal Koper Presentation