Skladišna logistika

Skladišna logistika ima centralnu ulogu u međunarodnom teretnom transportu. Faktor uspjeha: dobro osmišljeni skladišni logistički sistemi.

Pomoću naših skladišnih kapaciteta i logističkih centara širom Europe omogućavamo efikasnu skladišnu logistiku. Sa direktnom priključkom na željeznički kolosijek i pretovarnim rampama roba ide direktno sa pruge u skladište naših međunarodnih logističkih centara. Na taj način osiguravamo efikasnu logistiku - i to kroz cijeli transportni lanac.

Naše usluge

  • Logistički centri širom Europe kapaciteta od 400.000 paletnih mjesta
  • Prostori za skladištenje robe relevantne za bezbjednost
  • Upravljanje skladištem pomoću informacionih sistema, sa stalnom kontrolom robe i posebnim alarmnim i sigurnosnim uređajima
  • Aktivnosti unakrsnog skladištenja, kao što su utovar/istovar, skladištenje uključujući ulaznu kontrolu i kontrolu kvaliteta, komisioniranje, etiketiranje
  • Rukovanje opasnom robom
  • Distribucija do krajnjeg korisnika

Međunarodni logistički centri