Складова логистика

Складовата логистика е центърът на международния транспорт на стоки. Фактор за успех: добре обмислени складови логистични системи

С нашите складови площи и логистични центрове в цяла Европа ние осъществяваме ефективна складова логистика. Тъй като с директния индустриален железопътен клон и докинг точките се отива директно от железопътния транспорт до склада в нашите международни логистични локации. По този начин осигуряваме ефективна логистика – по цялата транспортна верига.

Нашите услуги в детайли

  • Складови и логистични площи в цяла Европа с повече от 400 000 палетоместа
  • Складови площи за стоки от значение за безопасността
  • Компютърно поддържано управление на склада с постоянен контрол на стоките и специални алармени и охранителни устройства
  • Крос-докинг дейности като товарене/разтоварване, складиране с входящ и качествен контрол, комисиониране, етикетиране
  • Работа с опасни товари
  • Крайна дистрибуция

Международни складови локации