Skladová logistika

Skladová logistika tvoří dopravní uzel v mezinárodní nákladní dopravě. Faktor úspěchu: dobře promyšlené systémy skladové logistiky.

Naše skladové plochy a logistická centra rozmístěná po celé Evropě nám umožňují realizovat efektivní skladovou logistiku, neboť pomocí přímé železniční vlečky a dokovacích míst vede cesta bezprostředně z kolejí dopravce do skladu našich mezinárodních logistických stanovišť. Zajišťujeme tak efektivní logistiku – a to po celém dopravním řetězci.

Podrobnosti k našim službám

  • Skladové a logistické plochy po celé Evropě s několika statisíci paletových míst
  • Skladové plochy pro zboží relevantní z hlediska bezpečnosti
  • Správa skladu za podpory elektronického zpracování dat, s permanentní kontrolou zboží a speciálním poplachovým a bezpečnostním zařízením
  • Dokovací činnosti, jako je nakládka/vykládka, skladování včetně vstupní kontroly a kontroly kvality, kompletování, označování
  • Manipulace s nebezpečným zbožím
  • Finální distribuce
     

Mezinárodní skladiště