Складова логистика в Гърция

С нашите TransFER-връзки с Гърция ние не само осъществяваме ефективен железопътен транспорт, но също така предлагаме цялостни логистични услуги с нашата складова логистика. Местоположението на нашия склад в Солун играе ключова роля тук. 

Солун / Синдос

Промишлени стоки сухи стоки
Складово съоръжение склад с високи стелажи, 6,5 m блок склад (блок склад, склад със стелажи), митнически склад при нужда 
Складова площ  21.817 м²
Покрита складова площ  4.817 м²
Непокрита складова площ  17.000 м²
Максимална височина на склада  12 м
Инфраструктура -
Железопътна връзка 600 м
Докинг точки 14 рампи
Услуги
  • Обмитяване
  • Натоварване/разтоварване
  • Дистрибуция
  • Складиране
  • Всички логистични услуги (комисиониране, палетизиране, етикетиране и т.н.) 
  • Национални & международни транспорти с камион 
Експлоатационно оборудване 5 електрокара, 2 високоповдигача и 2 дизелови кара, допълнителни скоби за хартиени ролки и бяла техника
Сертификация ISO 9001