Skladišna logistika u Grčkoj

Našim TransFER-linijama sa Grčkom pored organizovanja efikasnih usluga željezničkie logistike, nudimo i kompletnu uslugu skladišne logistike. Odlučujuću ključnu funkciju u tome ima naš logistički centar u Solunu.

Solun / Sindos

Vrsta robe suha roba
Način skladištenja visokoregalno skladište, 6,5 m visoko blok-skladište (po potrebi carinsko skladište)
Površina skladišta  21.817 m²
Zatvoreno skladište  4.817 m²
Otvoreno skladište  17.000 m²
Maksimalna visina skladišta  12 m
Infrastruktura -
Priključni kolosijek 600 m
Pretovarne rampe 14 rampi
Usluge
  • Carinjenje
  • Utovar i istovar
  • Distribucija
  • Skladištenje
  • Sve logističke usluge (sortiranje, pletiranje, obilježavanje itd.)
  • Domaći & međunarodni kamionski transport
Oprema 5 elektro-, 2 VNA i 2 dizel-viljuškara, dodatno hvataljke za papirne rolne i bijelu tehniku
Certifikati ISO 9001