Евразия

С нашите атрактивни връзки на дълги разстояния при оптимални транзитни времена ние свързваме икономическите региони между Европа и Азия с висока честота.

Темповете на растеж на евразийския коридор „Един пояс, един път“ и „Новия път на коприната“ са повече от забележителни, особено през последните години и в бъдеще. Железопътният товарен транспорт между Европа и Централна Азия придоби огромно значение в рамките на всеобхватната инициатива „Един пояс, един път“. Тя е не само ефективна и рентабилна алтернатива на традиционния морски транспорт – текущите инвестиции в инфраструктурата също са насочени към по-нататъшно повишаване на рентабилността на търговията и логистиката.

Чрез създаването на нови евразийски логистични маршрути, ние разширяваме нашата логистична мрежа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Свързването на Новия път на коприната с нашата гъста и високопроизводителна мрежа TransNET осигурява бърз транспорт с ефективна последваща дистрибуция в Европа – защото железницата има явно предимство по отношение на транзитните времена в сравнение с морския транспорт.

С нашите логистични дейности по китайско-европейската ос ние не само създаваме атрактивни алтернативи на морския и въздушния превоз на товари, но също така предлагаме надеждни и индивидуални логистични решения от край до край на целия евразийски континент. С редовни влакове свързваме европейските търговски пътища с Далечния изток и Централна Азия – и го правим по екологичен начин с железопътен транспорт.

Вашите предимства

  • Ефективни и индивидуално направени логистични решения от край до край за контейнерен транспорт между Европа и Централна Азия
  • Рентабилни и щадящи околната среда алтернативи на въздушния и морския транспорт
  • Ускорени транзитни времена на атрактивни цени
  • Осъществяване на цялата логистична стойностна верига, включително допълнителни спедиторски услуги
  • Постоянни контакти в Европа и Китай

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

TransNET Europe - Asia