Евразия

С нашите атрактивни връзки на дълги разстояния при оптимални транзитни времена ние свързваме икономическите региони между Европа и Азия с висока честота.

Темповете на растеж на Евразийския коридор са повече от забележителни с до 40 процента годишно. Преди всичко железопътният транспорт до и от Азия през новия Път на коприната процъфтява. Създавайки нови евразийски логистични маршрути, ние следователно разширяваме нашата логистична мрежа като част от инициативата „Belt and Road Initiative“. Чрез свързването на Пътя на коприната с нашия плътен и мощен TransNET може да се гарантира бърз транспорт с ефективно по-нататъшно разпределение в Европа. Защото влакът има явно предимство по отношение на транзитното време в сравнение с морския транспорт. С нашите логистични дейности по китайско-европейската ос ние не само създаваме атрактивни алтернативи на морския и въздушния превоз на товари, но също така предлагаме надеждни и индивидуални логистични решения от край до край на целия евразийски континент. С редовни влакове свързваме европейските търговски пътища с Далечния изток и Централна Азия – и го правим по екологичен начин с железопътен транспорт.

Вашите предимства

  • Ефективни и индивидуално направени логистични решения от край до край за контейнерен транспорт между Европа и Централна Азия
  • Рентабилни и щадящи околната среда алтернативи на въздушния и морския транспорт
  • Ускорени транзитни времена на атрактивни цени
  • Осъществяване на цялата логистична стойностна верига, включително допълнителни спедиторски услуги
  • Постоянни контакти в Европа, Русия и Китай