Eurasie

Naše atraktivní intermodální dopravní řešení propojují vysoce frekventované hospodářské regiony mezi Evropou a Asií – navíc s bezkonkurenčními časy přepravy.

Tempo růstu v rámci eurasijského koridoru ve výši až 40 procent ročně je více než pozoruhodné. Rozmach zažívá především železniční doprava z Asie a zpět po nové Hedvábné stezce. Vytvořením nových eurasijských logistických tras navíc rozšiřujeme v rámci „Iniciativy Belt and Road“ naši logistickou síť. Díky připojení Hedvábné stezky k naší husté a výkonné síti TransNET můžeme zaručit rychlou přepravu s dalším efektivním rozšířením po Evropě. Neboť železniční přeprava se oproti námořní přepravě vyznačuje jasnou časovou výhodou. Naše logistické aktivity na čínsko-evropské ose představují nejen atraktivní alternativy k nákladní námořní a letecké přepravě, ale rovněž spolehlivé a na míru střižené end-to-end logistické řešení pro celý eurasijský kontinent. Pomocí pravidelných vlakových spojů propojíme evropské obchodní trasy s Dálným východem a střední Asií – a to ekologicky po železnici.

Výhody

  • Efektivní a na míru střižená end-to-end logistická řešení kontejnerové dopravy mezi Evropou a střední Asií
  • Nákladově efektivní a ekologické alternativy k nákladní letecké a námořní přepravě
  • Kratší doba přepravy za atraktivní ceny
  • Realizace celého logistického hodnotového řetězce včetně doplňkových spedičních služeb
  • Všeobecné kontakty pro Evropu, Rusko a Čínu
TransNET Europe - Asia