vgVV'den NCTS faz 5'e geçiş

Elektronik prosedürler adım adım kağıdın yerini almaktadır.

1 Mayıs 2016'da Birlik Gümrük Kodeksi'nin yürürlüğe girmesiyle AB, gümrük prosedürlerini ve formalitelerini tamamen dijitalleştirme (otomatikleştirme) kararı almıştır. Buna göre 2025'e kadar kağıt formatındaki prosedürlerin yerini adım adım elektronik prosedürler alacaktır.

CIM konşimentonun gümrük evrakı sayıldığı basitleştirilmiş demiryolu kargo prosedürü (vgVV) ve buna dahildir. NCTS faz 5 versiyonunda elektronik uygulamalı kurallı kargo prosedürü adım adım vgVV'nin yerini almaktadır.  

Tüm AB üyesi ülkelerde ve ortak kargo sözleşmesine dahil ülkelerde vgVV, uygulama planı uyarınca farklı zamanlarda yürürlükten kalkacak ve yeni dijital NCTS faz 5 sistemine geçiş yapılacaktır. Bu değişiklik ilgili ürün konumlarının tam olarak beyan edilmesini gerektirmekte olup daha fazla idari gereksinime yol açmaktadır. RCG aktif olarak bu değişikliklere hazırlanmakta ve bu değişikliğe uğramış gümrük işlemleri sürecine sorunsuz bir geçiş yapmanın çözümünü aramaktadır. Geçiş aşamasındaki çözümler ve NCTS faz 5 ile ilgili daha fazla bilgi için RCG uzmanları tavsiyeleriyle müşterilere destek sunmaktadır.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi ayrıntılı olarak burada bulabilirsiniz.

09.08.2023