Prehod iz vgVV v NCTS fazo 5

Papir postopoma nadomeščajo elektronski postopki.

Z uvedbo Carinske zakonika Unije dne 1. maja 2016 se je EU odločila za popolno digitalizacijo (avtomatizacijo) carinskega postopka in formalnosti. Postopke v papirni obliki bodo z načrtom prehoda do leta 2025 postopno nadomestili elektronski postopki.

To bo prizadelo poenostavljene postopke železniškega tranzita (vgVV), pri katerem je tovorni list CIM carinski list. vgVV bodo postopno zamenjali elektronsko izvedeni redni postopki pošiljanja v različici NCTS faza 5.  

vgVV bo v vsaki državi članici EU in državah skupnega dogovora o pošiljanju skladno z načrtom prenosa ob različnih časih nadomeščen z novim digitalnim sistemom NCTS faza 5. Ta sprememba zahteva med drugim natančno izjavo o zadevnih položajih blaga in vodi do večjih administrativnih zahtev. RCG se aktivno pripravlja na te spremembe in išče rešitve za gladek prehod na ta spremenjeni postopek carinjenja. Za rešitve v prehodni fazi in dodatne informacije glede NCTS faza 5 so družbi RCG na voljo carinski strokovnjaki stranke s svetovalci.

Vse informacije o tem najdete v podrobnem opisu tukaj.

09.08.2023