Převod vgVV na NCTS Fáze 5

Papír je postupně nahrazován elektronickými postupy.

Zavedením unijního celního kodexu 1. května 2016 se EU usnesla na kompletní digitalizaci (automatizaci) celního řízení a celních formalit. Postupy realizované v tištěné papírové podobě budou postupně do roku 2025 nahrazovány elektronickými postupy.

Tento přechod se týká zjednodušeného železničního tranzitního režimu (vgVV), v jehož rámci je celním dokumentem železniční nákladní list CIM. Zjednodušený železniční tranzitní režim vgVV bude postupně nahrazován elektronickým počítačovým tranzitním systémem verze NCTS, fáze 5.  

Režim vgVV má být ve všech členských státech EU a v signatářských zemích dohody o společném tranzitním režimu ukončen v různém časovém období v souladu s realizačním plánem, a musí být proveden přechod na nový digitální systém NCTS, fáze 5. Tato změna vyžaduje mj. přesnou deklaraci příslušných položek zboží a vede ke zvýšení administrativních nároků. Společnost RCG se na tuto změnu aktivně připravuje a hledá řešení pro zajištění hladkého přechodu na tento změněný proces celního řízení. Pro řešení v přechodné fázi a další informace o systému NCTS, fáze 5, jsou našim zákazníkům k dispozici odborníci společnosti RCG na celní řízení.

Všechny podrobné informace na toto téma najdete zde.

09.08.2023