A vgVV (egyszerűsített vasúti árutovábbítási eljárás) átállása az NCTS 5. fázisára

A papíralapú eljárást fokozatosan felváltja az elektronikus

Az Uniós Vámkódex 2016. május 1-jei bevezetésével az Európai Unió a vámeljárások és vámügyi formalitások teljes digitalizálása (automatizálása) mellett kötelezte el magát. A papíralapú eljárásokat az átállási tervnek megfelelően, 2025-ig fokozatosan felváltják az elektronikus eljárások.

Ez vonatkozik az egyszerűsített vasúti árutovábbítási eljárásra (vgVV), ahol a CIM fuvarlevél egyben a vámdokumentum is. A vgVV folyamatát az elektronikus árutovábbítási eljárás váltja fel fokozatosan az NCTS 5. fázisának bevezetésével.

A vgVV rendszerét az EU valamennyi tagállamának, valamint a közös árutovábbítási megállapodást aláíró országoknak különböző időpontokban, egy megvalósítási terv szerint fel kell számolni, és át kell állniuk az új digitális NCTS rendszer 5. fázisára. Ez a módosítás – többek között – megköveteli az adott árutétel pozíciójára vonatkozó pontos nyilatkozatot, valamint magasabb adminisztratív követelményeket támaszt.

Az RCG aktívan készül és keresi a megoldást a zökkenőmentes átállásra a megváltozott vámkezelési folyamattal kapcsolatban. Az átmeneti időszakban érvényes megoldásokra, valamint az NCTS 5. fázisára vonatkozó információkkal készséggel állnak vámszakértő és ügyfélkapcsolattartó kollégáink partnereink rendelkezésére.

Minden részletes információt itt találnak. 

2023.08.09