Prebacivanje vgVV-a na NCTS Phase 5

Papir postupno zamjenjuju elektronički postupci.

Uvođenjem Carinskog zakonika unije 1. svibnja 2016., EU je završila s potpunom digitalizacijom (automatizacijom) carinskih postupaka i formalnosti. Postupci u papirnatom obliku prema planu prijelaza do 2025. postupno se zamjenjuju elektroničkim postupcima.

Time je obuhvaćen već i pojednostavljen postupak željezničkog provoza (vgVV) pri čemu je CIM tovarni list carinski dokument. vgVV postupno zamjenjuje regularni postupak provoza koji se provodi elektroničkim putem u verziji NCTS Phase 5.  

vgVV trebao bi u svim državama članicama EU-a kao i u zemljama zajedničkog sporazuma o provozu biti zamijenjen u različito vrijeme u skladu s planom provedbe te bi se trebao prebaciti na novi digitalni sustav NCTS Phase 5. Za tu je izmjenu, između ostalog, potrebna jasna izjava o položajima robe i dovodi do većih administrativnih zahtjeva. RCG se aktivno priprema na te izmjene i traži rješenja za neometan prijelaz za ovaj izmijenjen carinski postupak. Za rješenja u ovoj prijelaznog fazi te za dodatne informacije o sustavu NCTS Phase 5, stručnjaci za carinu društva RCG na raspolaganju su sa savjetima za klijente.

Sve detaljne informacije o tome možete pronaći ovdje.

09.08.2023