Przejście z vgVV do NCTS Phase 5

Papier jest stopniowo zastępowany procedurami elektronicznymi.

Wraz z wprowadzeniem unijnego kodeksu celnego w dniu 1 maja 2016 r. UE postanowiła w pełni zdigitalizować (zautomatyzować) procedury i formalności celne. Procedury papierowe zgodnie z planem wymiany będą stopniowo zastępowane elektronicznymi do 2025 r.

Ma to wpływ na uproszczoną procedurę tranzytu kolejowego (vgVV), w której list przewozowy CIM jest dokumentem celnym. Procedura vgVV jest stopniowo zastępowana przez procedurę elektronicznego wysyłania reguł w wersji NCTS Phase 5.  

Procedura vgVV ma zostać zastąpiona we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w krajach objętych wspólną konwencją tranzytową, w różnym czasie, zgodnie z planem wdrożenia i przekształcony w nowy cyfrowy system NCTS Phase 5. Zmiana ta wymaga, między innymi, dokładnego zadeklarowania odpowiednich pozycji towarowych i prowadzi do zwiększenia wymogów administracyjnych. RCG aktywnie przygotowuje się do tych zmian i poszukuje rozwiązań, które zapewnią płynne przejście na zmieniony proces odprawy celnej. W przypadku rozwiązań w fazie przejściowej, a także dalszych informacji dotyczących NCTS Phase 5, eksperci celni RCG są do dyspozycji klientów, aby im doradzić.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

09.08.2023