Zaměstnanec prodeje

Přenesení toků zboží na koleje a nadchnutí zákazníků k efektivním a udržitelným „end-to-end“ logistickým řešením pro vás není jen prací, ale spíše vášní.

Ve své branži jste pionýrem a znáte potřeby zákazníků, jakož i požadavky průmyslu a trhu jako své boty. Radíte a staráte se o naše zákazníky a o ty, kteří se jimi chtějí stát – od prvního kontaktu přes poptávku po přepravě až k poskytnutí služby. Kromě toho zodpovídáte za kalkulaci nabídek logistických služeb. Jste jedinou konstantou v životě neustále se měnících požadavků trhu a zákazníků. Vyvíjíte inovativní koncepty produktů a služeb přizpůsobené zákazníkům, jakož i distribuční modely. Přitom vždy bedlivě sledujete aktuální změny na trhu a trendy v logistice.