1. Zkušební vlak ve vlastní trakci v Srbsku

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) provozuje vlastní trakci v Srbsku ve 13 zemích. Nyní do Sidu dorazil první zkušební vlak – milník v historii RCG.

Díky založení dceřiné společnosti v Srbsku provozuje RCG vlastní trakci - tedy vlastní personál a lokomotivy - ve 13 zemích. Srbsko je první zemí mimo Evropskou unii, ve které bude RCG v budoucnu zajišťovat přepravu z jednoho zdroje. První plně samostatně provozovaný zkušební vlak již dorazil do Sidu – milník, který na místě oslavuje mezinárodní projektový tým.

Enormní potenciál pro ekonomiku a ochranu klimatu

Nová železniční dopravní společnost (EVU) bude zajišťovat především tranzitní dopravu mezi Tureckem a střední a jihovýchodní Evropou, čímž posílí vedoucí pozici RCG na trhu v Turecku. Jako udržitelná logistická páteř evropské ekonomiky nabízí RCG srbskému průmyslu efektivní a udržitelné spojení s evropskou železniční nákladní dopravou. Vlastní trakce společnosti ve 13 zemích přináší také vysokou míru flexibility – a tato flexibilita umožňuje provádět přepravy z jednoho zdroje ještě rychleji, efektivněji a s vyšší orientací na zákazníky.

01.06.2023