25 000 tun betonu po železnici a silnici

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) přepravuje pro dva zákazníky celkem 25 000 tun betonových elementů z Bosny do Rakouska. Společnost RCG za tímto účelem organizuje multimodální přepravní řetězce, tj. spoléhá nejen na železnici, ale i na nákladní automobily.

Profesionálové v oblasti logistiky společnosti RCG úspěšně připravili pro dva zákazníky multimodální a mezinárodní komplexní řešení na míru. Objednávka zní: Betonové elementy se mají přepravovat z areálu stavební firmy Širbegović Inženjering v Gračanici v Bosně do rakouské firmy Felbermayr Group, která se zabývá dopravou, zvedací technikou a stavebnictvím, v Leobenu. Do konce listopadu je plánováno celkem 24 vlaků o celkovém objemu 25 000 tun. Přibližně 14 000 tun již dorazilo na místo určení v Leobenu. TransFER vede po trase Bosna, Chorvatsko, Slovinsko a přes hranice ve Spielfeldu až do rakouského Leobenu.

Multimodální komplexní logistické řešení z rukou RCG

RCG zajišťuje veškerou logistiku ze 100 % vlastními silami. Vzhledem k tomu, že u žádného ze zákazníků není k dispozici vlečka, byla předpřeprava v Bosně i přeprava v Rakousku organizována kamiony. Hlavní přeprava je ale trvale udržitelná. RCG tak kombinuje všechny výhody obou druhů dopravy - od první do poslední míle.

15.09.2022