Naše webová stránka je nyní v bulharštině

Mluvíme jazykem našich zákazníků – můžeme tak nabídnout logistická řešení na míru přizpůsobená potřebám našich zákazníků. Nyní jsou naše webové stránky dostupné také v bulharštině.

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je mezinárodní společnost s vlastními dceřinými společnostmi v 17 zemích. Tato mezinárodnost se odráží na našich webových stránkách, které se neustále rozšiřují o další jazyky. Nyní byla na webu dokončena integrace bulharštiny a chybějící konkrétní obsah našich investic v Bulharsku – Rail Cargo Logistics - Bulgaria EOOD a Rail Cargo Carrier - Bulgaria EOOD.

RCG v Bulharsku

RCG nabízí celou řadu dopravních a logistických řešení v Bulharsku: Železniční logistika, kamionová, kontejnerová, letecká přeprava, zámořská, vnitrozemská vodní doprava, speciální přeprava a doplňkové služby. Jednotlivé vagóny přijíždějí do Bulharska z různých zemí a na vlakotvorných stanicích jsou sestavovány do ucelených vlaků. Ty pak velmi frekventovaně dovážejí zboží do Řecka, Srbska, Makedonie, Kosova, Albánie, Bulharska, Turecka a naopak. Náš celoplošný TransNET umožňuje nepřetržité spojení v Evropě a až do Asie.

Dceřiné společnosti v Bulharsku

30.01.2023