Naša web stranica je sada na bugarskom

Govorimo jezikom naših kupaca – tako da možemo ponuditi logistička rješenja po mjeri prilagođena potrebama naših klijenata. Sada je naša web stranica dostupna i na bugarskom jeziku.

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je kompanija koja posluje na internacionalnoj razini sa vlastitim podružnicama u 17 zemalja. Ova internacionalnost je vidljiva i na našoj web stranici, koja se stalno proširuje na druge jezike. Sada smo na našoj web stranici izvršili integraciju bugarskog jezika i specifičnog sadržaja koji je nedostajao za naše ponude u Bugarskoj - Rail Cargo Logistics - Bulgaria EOOD i Rail Cargo Carrier - Bulgaria EOOD.

RCG u Bugarskoj

RCG nudi čitav niz transportnih i logističkih rješenja u Bugarskoj: Željeznička logistika, kamioni, kontejnerski, zračni transport, prekomorski, unutrašnji plovni putevi, specijalni transport i dodatne usluge. Pojedinačni vagoni stižu u Bugarsku iz različitih zemalja i sklapaju se u blok vozove na stanicama za formiranje vozova. Oni zatim velikom frekvencijom dovoze robu u Grčku, Srbiju, Makedoniju, Kosovo, Albaniju, Bugarsku, Tursku i obrnuto. Naš TransNET na cijelom području omogućava neprekidne veze u Europi pa čak i u Aziji.

Naše filijale u Bugarskoj

30.01.2023