Nové nepřetržité spojení mezi Veronou a Lübeckem

Nový TransFER Verona–Lübeck nabízí přímé intermodální spojení bez zastávky mezi severní Itálií a severoněmeckým hanzovním městem Lübeck. To nám umožňuje poskytovat optimální logistická řešení pro přepravu do a ze skandinávského regionu.

S novým spojením rozšiřujeme naši nabídku do severní Itálie dvěma zpátečními jízdami týdně. TransFER navíc představuje zásadní spojení s celým východoevropským regionem. To je důležité, většina zásilek přes Lübeck pochází z severovýchodní Evropy a Skandinávie, nebo je určeno pro tyto trhy. Navíc s možností trajektového spojení z Lübecku vytváříme ideální logistická řešení pro přepravu do a ze Švédska, Finska a Norska. Takto zajistíme propojení důležitých hospodářských regionů v Itálii, Německu, celé severovýchodní Evropě, ale také ve Skandinávii - a to na železnici, což je šetrné pro životní prostředí.

Všechno z jednoho zdroje

Naši zákazníci těží z nepřetržité manipulace a kratších přepravních časů, protože trakce vlaku je zcela v našich rukou. A životní prostředí těží ze snížení emisí CO2. Zavedením nového intermodálního nepřetržitého vlakového spojení a přesunem silniční nákladní dopravy na ekologicky šetrnou železnici nejen zbavujeme silnice od kamionové dopravy a obyvatele od znečištění hlukem, ale rozhodujícím způsobem přispíváme také k ochraně klimatu. Tranzitní spirála na trase Brenner se i tak otáčí stále rychleji. Při dvoutýdenní okružní cestě prostřednictvím ekologické železniční přepravy s plachtovými nebo chlazenými vozy, kontejnerovými a cisternovými vlečnými podvozky uvolňujeme Rakousko, jakožto silně vytíženou tranzitní zemi s 6144 projíždějících kamionů.

TransFER Verona–Lübeck